Team building

Szkolenia typu Team building, to zajęcia ukierunkowane na budowanie relacji pomiędzy pracownikami za pomocą gier integracyjnych. W zależności od potrzeby klienta firma TatraGroup organizuje szkolenia realizujące następujące cele:

  • Budowanie nowego zespołu, Usprawnienie pracy istniejącego zespołu, Integracja pracowników, Poprawa komunikacji i współpracy, Rekreacja i motywacja zespołu, Budowanie relacji z klientem

Przed przystąpieniem do organizacji zajęć teambuildingowych indywidualnie precyzujemy razem z naszym Klientem naczelny cel szkolenia. Scenariusze teambuildingowe przygotowywane są zgodnie z potrzebami szkoleniowymi grupy. Skuteczność Team Buildingu wiąże się z tym, że ta forma zajęć szkoleniowych stawia przed uczestnikami rzeczywisty problem, z którym borykają się, na co dzień w pracy. Mogłoby się wydawać, iż przeciąganie liny, budowa tratwy czy akweduktu, zajęcia plastyczne itp. mają niewiele wspólnego z zawodowymi obowiązkami. Wzajemne pokonywanie trudności w warunkach pozabiurowych uczy pracowników kooperacji, polegania na sobie, podejmowania decyzji, walki ze stresem, a przede wszystkim umożliwia odkrycie w każdym z uczestników własnego potencjału. Scenariusze team buldingów stanowią odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji zadaniowych. Realizacja zadania wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich członków zespołu. Firma TatraGroup organizuje szkolenia typu team building w oparciu o Model Budowania Zespołu Training Partners. Struktura szkolenia składa się z integralnie powiązanych ze sobą etapów: pierwszy etap szkolenia często nazywany fazą inspirowania pokazuje uczestnikom różnice pomiędzy pracą zespołową a pracą grupową, w której każdy działa indywidualnie. Często wykonywane, na co dzień działania, wymagają współpracy.

Wybrane programy szkoleń Team buildingowych:

  • Integracja po góralsku
  • W poszukiwaniu skardu Janosika
  • Olimpiada z żartem
  • Bacowskie próby 
  • Survival tatrzański
  • Gry miejskie